Sent: Monday, December 15, 2003 11:35 PM


Ahoy,

Vanuit de Zuid Atlantische Oceaan een bericht van SmitWijs' vlaggenschip, de
SmitWijs Singapore.

16 September 2003 is de SmitWijs Singapore vertrokken uit Shanghai naar
Rotterdam. Aan de sleeptros de nieuw gebouwde en beladen ladingbak "Sainty
no.1".
De Sainty no.1 is beladen met 20 casco's van binnenvaartuigen voor de
Nederlandse markt. De leek vraagt zich af, waarom laat men die in China
bouwen en niet in Nederland? De arbeidskosten in China behoren tot de
laagste in de wereld, zo laag dat het lucratief is om ze daar te laten
bouwen. Met de transportkosten naar Rotterdam erbij is dat nog altijd
goedkoper dan de binnenvaartuigen te laten bouwen in Nederland. Na aankomst
in Nederland worden de binnenvaartuigen verder afgebouwd, voorzien van
accommodatie, motoren en verdere benodigde apparatuur.

De Sainty no.1 is speciaal voor deze reis gebouwd in China, voor een koopje.
Dat is goed te merken. Geen goed gebouwd vaartuig, slecht afgewerkt, er is
bezuinigd op noodzakelijk equipement en voorzieningen die een vaartuig
zeewaardig maakt voor de vaart rond Kaap de Goede Hoop en in de wintertijd
op de Noord Atlantische Oceaan. Het lage vrijboord maakt de Sainty en haar
lading zeer kwetsbaar voor de winterstormen op de Noord Atlantische Oceaan.

De casco's staan op de bak gestapeld in vier lagen hoog, sommige casco's
passen in het ruim van een ander casco. Er zijn enkele vaartuigen bij van
135 m lang. De hoogte van de vier lagen vaartuigen is 24 meter. Een flinke
windvang.

Direct na vertrek kwam nog een slechte eigenschap naar voren van Sainty
no.1. Nadat de havensleepboten, die bij vertrek assisteerden, losgooiden
begon Sainty haar eigen Chinese koers te varen. Zij gierde achter de
SmitWijs Singapore van bakboord naar stuurboord en draaide bovendien ook nog
om haar eigen verticale as. Een interessant gezicht, maar met ruim 14.000
zeemijlen voor de boeg geen prettig vooruitzicht.
Het lag in de bedoeling dat van Shanghai rechtstreeks naar Kaapstad gevaren
zou worden voor een bunkerstop. Maar door het wispelturige gedrag van Sainty
kon niet de snelheid gehaald worden die was berekend en moest Singapore
aangelopen worden, deels om te bunkeren en deels om Sainty grondig te
inspecteren voordat de oversteek over de Indische Oceaan naar Kaapstad
gemaakt zou worden.
Al zwalkend werd op 25 november Kaapstad binnengelopen. Hier werd na
grondige inspectie verschillende scheuren in de zeevasten gevonden van de
onderste laag casco's. Het sleepgerei werd grondig ge´nspecteerd en
aangepast daar waar teveel slijtage opgetreden was. Op 27 november was dit
klaar en lag het transport weer gereed voor vertrek op de 28e. De
havenautoriteiten van Kaapstad hadden een restrictie ingesteld voor wat
betreft de wind tijdens vertrek vanuit de haven. Er mocht niet meer dan
windkracht 5 Bft staan om te vertrekken. Dat stond er de volgende dagen wel
en werd het vertrek dagelijks uitgesteld. Pas op 1 december was er een korte
luwte gedurende de dag en kon de reis vervolgd worden.

Op 13 december werd 800 mijl zuid van Liberia rendez vous gemaakt met de
SmitWijs Rotterdam. Deze maakte een sleepverbinding op het voorschip van de
SmitWijs Singapore en de bunkerslangen werden overgegeven. In 2 dagen tijd
werd ongeveer 1000 m3 brandstof over gepompt, zodat we verder non stop onze
sleepreis naar Rotterdam kunnen vervolgen.Met vriendelijke groet,
Kees Pronk

Opgestuurd door Jan Wories


  

 

 

 

 

Vertrek Singapore

 

 

De Smitwijs Singapore nadat hij de sleep heeft afgegeven in de Rotterdamse haven.