NIEUWBOUW OF TWEEDEHANDSCH ?

Laat men een nieuw jacht bouwen, dan heeft men het groote voordeel, dat men, na overleg met den ontwerper, het maken kan zoals men wil. Maar nieuwbouw is duur, en daardoor voor velen onbereikbaar.

Besluit men tot een tweedehandsch schip, dan zij men niet te haastig met het afsluiten van den koop en ga men vooral niet op den schijn af. Men vrage volledige inlichtingen betreffende materiaal, ouderdom, bouwmeester, enz. Men trachte de bouwtekeningen ter inzage te krijgen en vinde uit of het schip soms lekt. Ook zij men op zij hoede voor de slinksche manieren, waarop de would-be verkoper dit tracht te verbergen. Bemerkt men lekkage, dan zij men zeer voorzichtig en eische in ieder geval dat het schip nieuw gebreeuwd wordt, en daarna NIET MEER LEKT, alvorens den koop te sluiten. Want het komt dikwijls voor, dat het lekken niet of slechts ten deele verholpen kan worden en dat juist dit de reden voor den verkoop is. Ook moet het hout onderzocht worden en hiervoor het jacht liefst op de helling gehaald worden. Met een zakmes steekt men dan in het hout; blijft het er vast in staan, dan is het hout gezond; voelt men weinig tegenstand of valt het mes eruit, doordat het hout zacht en voos is, dan is men zeker, dat er nieuwe planken noodig zijn, met de bijbehorende, gewoonlijk niet meevallende rekening. Deze zakmesonderzoeking is vooral noodig in her gedeelte "tusschen water en wind", d.i. in de buurt van de waterlijn, zoowel wat betreft de beplanking als den voor- en achtersteven. In het schip zelf verwijdert men de vloerplanken en herhaalt men de steekproef bij kiel, spanten, wrangen en huid, vooral onder in het schip, waar wel eens wat water staat. Ook onderzoekt men het tuig, spiedt men naar weervlekjes in de zeilen en gaat na, of het touwwerk vernieuwd moet worden. En natuurlijk verlangt men een proefvaart om na te gaan of de zeilen er goed bij staan en of het schip behoorlijk manoeuvreert en goed op het roer ligt.

Vertrouwt men dit alles zichzelf niet toe, dan doet men goed, de hulp van een onpartijdigen deskundige in te roepen. Een betaalde kracht is hiertoe niet steeds noodig; zeilers zijn een hulpvaardig slag van menschen en zullen den beginner gaarne bijstaan. ALLEEN WACHT U VOOR DEN ZEILER DIE ZIJN KENNIS VAN ZAKEN GAARNE VENTILEERT, MAAR IN DEN GROND ZELF NIET OP DE HOOGTE IS!!