Bemanningszaken

Ik ben geen zeemansvrouw (wel getrouwd met een ex zeeman) maar ben wel 35 jaar werkzaam geweest op de afdeling bemanningszaken van een rederij. Door de jaren heen heb ik wel met honderden zeemannen, in mindere mate zeevrouwen en zeemansvrouwen kennisgemaakt.

Amper 15 jaar oud trad ik in dienst van de rederij. Mijn werkzaamheden bestonden in het begin voornamelijk uit het bevoorraden van het overige kantoorpersoneel van pennen, potloden e.d., en het typen van brieven voor de ND en TD. Later ging ik ook de week- en maandbrieven versturen, in die tijd ging dat nog per postwissel of, als de vrouwen in Rotterdam woonden, kwamen zij meestal naar kantoor om hun geld te halen. En zo kwam ik met de eerste zeemansvrouw in aanvaring. Gelukkig was dat ook de laatste. Deze vrouw, de vrouw van een kok, die enige dagen ervoor aan boord van één van de schepen was gegaan, kwam op vrijdagmiddag haar geld halen, ik geloof dat het een bedrag van fl.75,-- was. Mijn taak was haar te vertellen dat er nog geen machtiging van haar man binnen was, wat zij mij niet in dank afnam want ze begon mij stijf te vloeken. En dat allemaal achter het loket. Ik ben toen maar de gang opgegaan om daar met haar verder te praten. Ineens werd ze weer een beetje vriendelijker tegen mij en zei:"Meissie trouw nooit met een zeeman, teringlijers benne het, allemaal en de grootste teringlijer is die vent van mijn." Ja ik wist niet zo goed wat ik hier op moest zeggen en stond eigenlijk maar zo beetje te lachen en dat viel ook niet in goede aarde, want ineens begon ze weer tegen mij uittevaren dat ik een stomme kantoortrut was die niets begreep van de hele zaak en ik moest maar zorgen dat ze maandag d’r centen kon krijgen want anders zou ze mij wel even door het loket trekken, want zo’n magere gratenkut ging daar makkelijk doorheen. Gelukkig voor haar en zeker ook voor mij kwam maandagmorgen met de eerste post de machtiging op kantoor. Elke vrijdag, zolang haar man aan boord was, kwam zij langs voor haar geld. Nooit is er meer een kwaad woord gesproken.

Wil W.

Wordt vervolgd ??