Het JACO SCHIPPERS KOOR bestaat uit ca. 40 leden, waaronder drie accordeonisten.

De groep staat onder leiding van deze drie accordeonisten, met als repetitor Kaja van Grieken een van deze drie en repeteert eenmaal in de twee weken op woensdagavond in het “Veuronder” van café/restaurant “Spoorzicht” te Warffum.

Het JACO SCHIPPERS KOOR is opgericht in 1991. Het treedt gemiddeld 15 keer per jaar op in verzorgingshuizen, wooncentra, ziekenhuizen, op braderieën, jubileavieringen, feestelijke bijeenkomsten etc. etc.
Twee maal was het koor in Frankrijk: in 1995 nam het JSK deel aan een muziekfestival in Fontevraud/Saumur (F) en in 1998 aan iets dergelijks in La Riche/Tours (F).
In 2000 maakte het JSK een 5-daagse trip naar Noorwegen, waar het deelnam aan het festival van Langesund. Twee maal trad het op in het Kurhaustheater op het Duitse Waddeneiland Borkum en in mei 2003 gaf het een concert in Zutendaal (B) In mei 2003 verscheen de eerste CD getitelt “Bij HOOG en bij LAAG” met 21 nummers uit het uitgebreide repertoire. Op 2 december 2005 trad het Jaco Schipperskoor op in het Kurhaustheater op Borkum.
Het was de derde keer dat het JSK op uitnodiging van het Borkumer shantykoor The Oldtimer, dit Duitse waddeneiland bezocht.

ISSA Contactpersoon
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anne F. Kruizenga
Juffer Marthastraat.32 B
9989 EH   Warffum
Netherlands
Telefoon: 0595-422621(outside Netherlands 00-31-595-422621)
E-mail: a.kruizenga@planet.nl

Spaigelploatje
Het moest er eens van komen, het eerste spaigelploatje (CD) van het Jaco Schipperskoor uit Warffum. Al sinds 1991 timmert het 40 man sterk koor aan de weg. Het koor dat drie- en eenstemmig liederen zingt in de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse taal. Eigen composities in het Gronings en zelfs in het Fries behoren tot hun repertoire.
Het Koor heeft inmiddels al vele malen opgetreden in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en België. Muzikaal worden de koorleden begeleid met accordeon, onder aanvoering van Daan Dost en Kaja van Grieken.

Warfumburen
De locatie waar de presentatie werd gehouden was bewust gekozen. De prachtige binnentuin van Woongemeenschap Warfumburen. De plek daar waar ook de "regelaar" van het eerst uur woont, Joop van der Haar. Van der Haar is al bijna zijn gehele leven zowel actief als passief bezig geweest in de muziek. Helaas moest hij in 2002 zijn actieve rol in het Schipperskoor beëindigen. Ook was Van der Haar intensief betrokken bij de voorbereiding en stichting van Warfumburen. Binnen dit gebouw wordt hij vaak aangeduid als "de burgemeester van Warfumburen".

Het Jaco Schipperskoor is ontstaan op 29 januari 1991, toen de Stichting Fonds Jaco te Warffum een avond organiseerde m.b.t. de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat.
Op deze avond waren kinderen aanwezig van de laatste voogd van het eiland Rottumeroog. (Jan Toxopeus was de laatste voogd tot 1965). Deze kinderen, Hendrik en Wiepke) vertelden over "hun" eiland.
Als omlijsting werd toen door enkele mannen uit Warffum een paar Shantyliedjes gezongen.
Het Fonds Jaco is overigens ontstaan bij het overlijden van de vroegere Rijksveearts Kornelis, Jacobus Lameris in 1916, die toen een legaat naliet ter stimulering van de ontwikkeling van de "volksklassen" in de gemeente Warffum. Lameris was 50 jaar veearts in Warffum e.o. (1862-1912)
De naam Jaco Schipperskoor is een afgeleide van de naam Fonds Jaco, een naam die Lameris zelf aan het fonds had gegeven.
Uitreiking
Om zijn betrokkenheid bij de muziek in Warffum was Van der Haar dus de aangewezen persoon om het eerste digitale plaatje van het Schipperskoor in ontvangst te nemen. Hij kreeg deze uit handen van zijn broer Jan.
Het was helaas wel een proefversie van de CD. Het bedrijf waar de plaatjes geperst worden kon het niet voor elkaar krijgen om de eerste exemplaren voor de uitreiking te leveren.
Na de uitreiking song het koor een lied voor Joop, waarbij zijn broer een solo voor zijn rekening nam (zie foto). Ook oud burgemeester en erelid van het koor Ayolt Kloosterboer mocht uit handen van bootsman Jan de Boer een CD ontvangen voor zijn grote betrokkenheid bij het koor.


Bestellen
Op de CD staan 21 nummers en hij is voorzien van een insteekboekje, waarin alle teksten zijn afgedrukt, zodat men gemakkelijk kan meelezen of meezingen. Het plaatje kost 10 euro en is o.a. verkrijgbaar bij Eckhardt's Geschenkenhuis in Uithuizen en bij Tweewielerspecialist Jan van Kleef in Warffum. Verder ook via de tel. (0595) 422621 en (0595) 422426 en bij verschillende VVV balies.