EEN REIS MET DE ZEESLEEPBOOT CLYDE   1964

REIS VAN 01-07-1964 tot 02-12-1964

1 Begin van de reis, het vastmaken van de Zita

 

Na mijn reis op de Zwarte Zee die tien maanden duurde vermaak ik mezelf prima in mijn langdurige verlof. Ik was 24 februari met verlof gegaan en het is nu inmiddels eind juni als de postbode aan de bel trekt en een telegram van het kantoor in Maassluis bezorgt.

 Na het openen van het telegram word ik verzocht om naar het kantoor op de Govert van Wijnkade te Maassluis te komen. Ik moet weer lichamelijk gekeurd worden en krijg weer een injectie tegen enge ziektes in mijn arm gespoten. Ook moet ik komen bijwerken (zoals het genoemd wordt) op de sleepboot Clyde, het zusterschip van de Elbe. De Clyde gaat mijn nieuwe thuis worden voor ik weet nog niet hoe lang.

Enige dagen later na de keuringen, op de 1e juli moeten we gaan aanmonsteren, ik zal deze reis meegaan als dekjongen, dus niet meer in de kombuis zoals mijn reis op de Zwarte Zee. Het is de bedoeling dat we morgen vertrekken. Ik breng ‘s avonds mijn bagage naar de Clyde en keer voor het afscheid nog even terug naar mijn ouderlijk huis.

De andere dag pak ik de trein en ga aan boord van de Clyde. Het schip is vol gebunkerd met brandstof, drinkwater en er is ook ruim geproviandeerd. Scheepshandelaar Tuytel heeft bij de bemanning ook weer goede zakengedaan. Alles wordt zo’n beetje ingeslagen, zeker voor een half jaar. Sigaretten, shag, zeeppoeder, (dat we toen nog zelf moesten kopen) toiletzeep, wat te snoepen etc.

We weten sinds vandaag ook waar de reis heen gaat en wat de Clyde voor werk gaat doen.

We openen niet spannend, we gaan stations dienst verrichten te Hoek van Holland. Het uur van vertrek is gekomen en onze kapitein Willem Verschuur geeft het sein “lekko,” de meer-einden worden daarna losgegooid.

Met behulp van een boot van de rooie dienst die als kop boot fungeert, verlaten we de haven van Maassluis. Zodra we de haven uit zijn blaast onze misthoorn drie lange stoten als groet aan de achterblijvende families en anderen die zich op het havenhoofd hebben verzameld. Na een half uurtje varen meren we af aan de “betonsteiger” te Hoek van Holland, een stukje achter de Harwich boot. De bemanning krijgt toestemming om de wal op te gaan als men daar zin in heeft, maar wel binnen een bepaalde cirkel blijven in het dorp. We mogen eventueel naar het café en dit beperkt zich tot café “De Aardappel” omdat de eigenaar van de tent zo genoemd wordt.

Vroeg in de middag van 04 juli moet er gevaren worden. We hebben opdracht om de sleep, de vrachtvaarder Zita die voor de sloop is bestemd, over te nemen van de Engelse sleepboot Headman, zij zien geen mogelijkheid om het schip de Nieuwe-Waterweg op te krijgen.

De Engelse sleepboot Headman

 

Er staat een stevige bries vanuit het Zuidwesten windkracht 5-6 dus dreigt het transport voorbij Hoek van Holland geblazen te worden.

Het transport bevindt zich ongeveer 5 mijlen uit de kust dus al heel snel zijn we ter plekke aangekomen. We maken even een rondje om beide schepen en onze ouwe bekijkt even hoe hij het beste kan aanpassen. We komen aan bakboord langszij de Zita waarop de Headman nog steeds vaststaat. Een hieuwlijn (werplijn) wordt van het hoog liggend schip op het achterdek van de Clyde gegooid. Een van de matrozen knoopt de zogenaamde 4” manilla drijflijn aan de hieuwlijn die snel naar boven wordt getrokken op de Zita.

 

De hieuwlijn met daarop de drijflijn wordt op de Zita binnen gehaald

De drijflijn is op onze “Hoekse draad” gestoken (dit is een staaldraad van plusminus 5½” en zo’n 100 tot 120 meter lengte). Als we bij de boeg van de Zita komen wordt de Hoekse draad snel naar boven gehesen met behulp van een winch aan dek van het schip. Zodra men de Hoekse draad met genoeg lengte daar aan dek heeft wordt deze “afgestopt” met een kettingstopper en daarna op de “bolders” belegd.

 

De Hoekse draad is binnenboord gehaald op de Zita en wordt daar op de bolders belegd

 

De Zita staat nu vast en wij kunnen langzaam vooruit draaiend en onze nylon rekker die ingesloten is op de Hoekse draad en onze sleepdraad overboord laten lopen, wat zonder probleem gebeurt.

De Zita staat vast, rekker en sleepdraad worden gevierd

Onze sleepdraad wordt zo’n 150 meter gevierd en we slepen nu de Zita. De Engelse sleepboot Headman krijgt dan het sein dat zij los kan gooien. De koers wordt gesteld op Zuidoostelijke richting en na een half uurtje stomen wij met de Zita goed volgend de Nieuwe-Waterweg op, richting Rotterdam.

Alles wat ik zie en wat er gebeurt doet mij weer denken aan mijn vorige reis met de Zwarte Zee. Alleen is de Clyde een maatje kleiner dan het “vlaggenschip.” Maar ook de Clyde blijkt een geweldige sleepboot te zijn, ook al is zij inmiddels al zeven jaren in de vaart.

We komen aan met de Zita te Rotterdam alwaar we losgooien. Het sleepgerei wordt op de Clyde aan dek gehaald en we gaan rond om terug te stomen naar Hoek van Holland waar we anderhalf uur later afmeren. Ons eerste “tariefje” zoals het genoemd wordt zit erop, we zijn weer klaar voor alle diensten.

Assistentie aan de Headman, slepend de Zita. Gele koerslijn is los varend, rood is slepend

 

                                                 2 Het reisje met de Tak 7  

Operatie Spuitgat                                                                      Foto De Sleeptros

                                                                                                                                                         

Na enkele dagen aan de betonsteiger te Hoek van Holland te hebben gelegen vertrekken we naar Vlaardingen. In de Koningin Wilhelminahaven meren we af aan de houten steiger waar meestal ook de havenboten van de rooie dienst liggen gemeerd. We krijgen een sleepreisje met een “groot” ponton, de Tak 7 van Rotterdam naar een locatie nabij het eiland Juist in de Duitse Bocht waar het boorplatform de Mr. Louie op locatie staat. Zij was enige maanden geleden versleept door enkele van onze Smit sleepboten vanaf New Orleans naar Bremerhaven. Zij werd het eerste gedeelte versleept door de Elbe en Rode Zee, vervolgens door de Ierse Zee en het laatste gedeelte door de Zwarte Zee. De Mr. Louie had pech bij het boren op de locatie doordat zij een stikstofbron aanboorde. De stikstof spuit nu uit een paar kraters vanuit de zeebodem, het lijkt of de zee op enkele plaatsen kookt. Hier moet natuurlijk iets aan gedaan worden. In Rotterdam wordt de Tak 7 uitgerust met speciaal materiaal om de bronnen te “verstikken.” De Tak 7 is beladen met vier pompauto’s, een mobiele kraan, enkele verblijven voor de werklieden en er is tevens een helikopterplatform geplaatst. Ook zijn er twintig grote tanks geplaatst gevuld met 1500 ton bariet spoeling, een soort van specie, om de spuiters te doen stoppen.

De bekende Amerikaanse bronnentemmer Red Adair, een echte Texaan, zal de operatie leiden in samenwerking met uitvoerder van Tak berging “Bill” Moerkerk. Na enkele dagen werk op de Tak 7 wordt er door onze bootsman en matrozen sleep klaar gemaakt en kunnen we met de Tak 7, ook wel genoemd de Halliburton bak vertrekken.

Op 11 juni is het dan zover. De Clyde vertrekt uit Vlaardingen en stoomt richting Rotterdamse Droogdok Maatschappij alwaar de Tak 7, gesleept door enkele boten van de rooie dienst, wordt aangevlet en vastgemaakt op het sleepgerei van de Clyde.

De Tak 7 wordt aangevlet

De Tak 7 staat binnen de kortste keren vast en wij zakken de Nieuwe-Waterweg af op weg naar de Duitse Bocht.

De Tak 7 staat vast

De Clyde staat vast en krijgt het sein vooruit

Het transport zakt de Nieuwe-Waterweg af                                                   Foto De Sleeptros

De Tak 7 onderweg naar de Duitse Bocht, als stuurboot de Kralingen       Foto De Sleeptros

Bij een Noordwestelijke bries onderweg naar de Duitse Bocht

Een briesje op de kop

 

We passeren Hoek van Holland en komen in een knobbelige Noordzee terecht. In een stijve Noordwestelijke bries gaan we op weg, gevolgd door het bergingsvaartuig Dolfijn van Tak berging die ook aan het karwei zal meewerken.

De volgende dag, 12 juli komen we aan op de locatie van de Mr. Louie maar door de harde bries wordt de operatie nog even uitgesteld. Op 15 juli is het dan zover, het weer is opgeknapt en de Tak 7 wordt verankerd op locatie nabij de boorput. Na verbinding te hebben gemaakt met de boorpijp kan er barietspecie gepompt worden.

 

Aankomst bij de Mr. Louie in de Duitse Bocht, de Tak 7 wordt op positie verankerd

 

 

De rekker wordt met vervaringen scheep gehaald

De Tak 7 ligt op locatie van de boorput, op de achtergrond het boorplatform Mr. Louie

 

De motoren van de pompauto’s worden gestart en wij wachten af aan boord. De Clyde die de Tak 7 heeft losgegooid ligt op enige afstand voor anker. Het pompen gaat tot in de nacht door en bij Day-break wordt er gestopt als alle bruikbare barietspecie in de boorpijp is gespoten (een gedeelte bariet bleef achter in de tanks omdat het te dik was geworden).

Hoofduitvoerder Moerkerk samen met bronnentemmer  “Red”Adair     Foto De Sleeptros

 

Zeekaart slepen Tak 7 en via Emden naar Vlaardingen

 

Er wordt besloten om de Tak 7 weer vast te maken aan de Clyde en dan te verslepen naar Emden waar we laat in de avond arriveren. Jammer van al het werk maar het kunstje is mislukt.

De volgende dag 16 juli vertrekken we met de losse boot richting Holland en laten de Tak 7 achter. Op 17 juli varen we door naar Vlaardingen waar we weer langs de steiger afmeren. Er wordt brandstof en water gebunkerd en er komt weer vers proviand aan boord, je weet maar nooit. We liggen een nacht in Vlaardingen dus kan ik even thuis op visite, een leuke onderbreking. De volgende dag vertrekken we weer naar Hoek van Holland en meren af langs de betonsteiger voor stations dienst en zijn gereed voor alle diensten

3 Op station Hoek van Holland, jop Kamperdijk                       Foto’s 24 a/28

 

Vandaag 20 juli wordt er in de nacht weer gevaren. We moeten opstomen naar de Nederlandse vrachtvaarder Kamperdijk van de Holland Amerika Lijn, die nu in de monding van de Wielingen voor anker ligt. Zij is onderweg van New York met lading voor Terneuzen en heeft een explosie gehad in de machinekamer met brand als gevolg. Zij is op een veilige plaats voor anker gegaan en de bemanning heeft de brand geblust. Gelukkig zijn er geen doden of gewonden gevallen. De Belgische sleepboot Scaldis is stand-by de Kamperdijk maar hoeft niet in te grijpen. Binnen een kleine vijf uur tijd varen we de ongeveer 65 mijlen. Om een uur of acht in de ochtend, bij een spiegelglad zeetje en heiig weer, wordt aan de stuurboordzijde van de Kamperdijk aangepast. De hieuwlijn wordt bij de eerste worp op ons achterdek gegooid, onze mannen steken de drijflijn op de hieuwlijn en de Hoekse draad wordt omhooggehaald op de Kamperdijk.                        

                         

De Clyde gaat aanpassen bij de Kamperdijk                              Krantenknipsel 10-07-1964

 

De drijflijn wordt scheep gehaald op de Kamperdijk

 

De Kamperdijk staat vast en wordt naar Rotterdam gesleept

 

De draad wordt daar weer op de bolders belegd en langzaam vooruit draaiend vieren we onze sleepdraad. We gaan slepend onderweg naar Rotterdam, de Scaldis hebben we door het heiige weer niet met het blote oog kunnen ontdekken. De Kamperdijk zal haar lading lossen te Rotterdam en de schade van de explosie en brand zal daar worden gerepareerd. Na een voorspoedig reisje zijn we tegen de avond voor Rotterdam. Havensleepboten van de rooie dienst maken de Kamperdijk vast, daarna wordt het sleepgerei van de Clyde losgegooid en scheep gehaald. We stomen de rivier af en gaan onderweg naar ons plekje aan de steiger te Hoek van Holland waar we in de avond weer afmeren en klaar zijn voor alle diensten.

De Kamperdijk in betere tijden                                                                         Foto internet

Zeekaart assistentie aan m.s. Kamperdijk

 

4 Stations dienst Penzance G.B. en sleep overnemen Britonia

Vandaag, 23 juli vertrekken we met de losse boot richting Penzance in het Zuidwesten van Engeland nabij Lands End. Na een rustig reisje arriveren we omstreeks 25 juli te Penzance om hier stations dienst te verrichten.

We zijn niet de enige sleepboot die daar ten anker ligt. We spotten een Wijsmuller  sleepboot die vlakbij het plaatsje Penzance ten anker ligt. Wij liggen met de Clyde een mijl of 6 bij haar vandaan en wachten op de dingen die komen gaan.

Na enkele dagen voor anker te hebben gelegen krijgen we opdracht van ons kantoor om van de Engelse sleepboot Britonia een zogenaamde boorbak over te nemen en door te slepen naar Rotterdam. De Britonia was met de boor bak vertrokken vanuit de Golf van Mexico en had er dus zo’n beetje 5000 sleepmijlen gevaren.

 

De Engelse Britonia van Overseas Towage & Salvage, hier afgemeerd                    Foto NN

 

Op 30 juli nemen we de sleep, genaamd de Mr. Keck over aan de ingang van het Engels Kanaal en na een voorspoedig en kort reisje wordt zij afgeleverd op 04 augustus te Rotterdam.

 Foto Bart

De Mr. Keck die werd overgenomen van de Britonia met bestemming Rotterdam

 

 

De Mr. Keck door de Clyde naar Rotterdam gesleept

 

Wij gaan weer rond met onze Clyde om ons station Hoek van Holland weer te bezetten, in de avond kunnen we onze benen weer eens strekken in deze drukke vakantieperiode.

Na een weekje aan de steiger te hebben gelegen en er niets bijzonders is gebeurd dan alleen onderhoud van het schip en andere dagelijkse dingen, worden we naar Vlaardingen gedirigeerd. De meereinden worden losgegooid en we stomen naar Vlaardingen. We meren weer af aan de houten steiger in de Koningin Wilhelminahaven, een zeer bekend stekkie voor mij.

Zeekaart stations dienst te Penzance daarna sleep overgenomen van Britonia

 

                      5 Sleepreis met boorplatform Triton naar Nigeria                    

Ons volgende project is bekend, we gaan het boorplatform Triton verslepen dat in Rotterdam aan de werf ligt. Zij heeft een grote verbouwing ondergaan en op de werf legt men de laatste hand aan dit grote karwei. De volgende dagen erop wordt het sleep- en reservemateriaal naar de Triton gebracht. Sleepkettingen, voorlopers, runnermateriaal, pompen en slangen navigatieverlichting etc, aan alles wordt gedacht. Enige dagen later wordt er sleepklaar gemaakt waar men nog een paar dagen voor nodig heeft. Wij kunnen elke avond naar huis, wat een leuke bijkomstigheid is.

Als op de werf na enkele dagen alles in gereedheid is gebracht kan de Clyde met de Triton vertrekken naar Port Harcourt in Nigeria om daar ergens langs de kust boringen te gaan verrichten naar het “zwarte goud.”

Het is inmiddels zaterdag 15 augustus en de reis gaat beginnen. De Clyde vertrekt na vol gebunkerd en goed geproviandeerd te hebben richting Rotterdam. De Triton komt al gauw in zicht, zij wordt gaande gehouden door zeker drie havenboten van onze rooie dienst. De Clyde wordt door onze ouwe met het achterschip vlak bij de Triton gemanoeuvreerd.

Een hieuwlijn wordt naar de vier runners, die zich op de Triton bevinden, gegooid. Zij blijven de gehele reis hier aan boord tot we aankomen in Nigeria. Op de Clyde wordt de drijflijn binnengehaald met daarop vastgemaakt de voorloper.

De voorloper wordt binnenboord getrokken en wordt ingesloten op onze nylonrekker. Alles verloopt flitsend en de Clyde vaart langzaam bij de Triton weg. De rekker loop nu overboord en zodra er wat spanning op de rekker komt, wordt het vermogen van de Clyde opgevoerd. De telegraaf gaat van zeer langzaam op langzaam, halve kracht, en als we goed op koers liggen op volle kracht vooruit.

Met het boorplatform Triton varend op de Nieuwe Waterweg, Maassluis is gepasseerd

Met een boot van de Rijkshavendienst voorzien van zwaailicht varen we voor de ebstroom de rivier af. Na passage van onze bekende havens, waar de misthoorn zich elke keer driemaal laat horen, bereiken we de pieren van Hoek van Holland in de loop van de middag. We varen de Noordzee op en stellen de koers Zuidwesterlijk, richting Straat Dover. Met een 4 knots gangetje zijn we blij. De Clyde doet haar best om de snelheid erin te houden. Na enkele dagen met mooi weer komen we in de Golf van Biscaye terecht, er is een flinke bries opgestoken en dit haalt direct de vaart uit het transport, het is slingeren geblazen. Alles is goed zeevast gesjord zodat er niets aan de haal kan gaan. Kok Dirk Zeegers heeft het niet gemakkelijk in zijn kombuis met zijn twee maatjes maar het koken en bakken gaat door. De zeeman moet natuurlijk goed eten. De runners op de Triton, die ook flink ligt te stampen en te slingeren, laten ook van zich horen.

Met mooi weer in het Engels Kanaal

Slepend in een bries in de Golf van Biskaje

Chef runner Aad Huijgen met collega’s Cees Oosterbaan, Dirk v/d Polder en Bas Hoogendoorn hebben hun handen vol met het stijf zetten van staaldraden. Aad meldt dat er behoorlijk beweging zit in de vier poten van de Triton. Op elke poot (waar er vier van zijn) zijn twee staaldraden als stag bevestigd die met zware spanschroeven op versterkingen aan dek zijn gemonteerd.

Door het slingeren is er rek in de staaldraden gekomen en het lukt de runners niet om de rek er zomaar uit te draaien met de spanschroeven die daarvoor bedoeld zijn. Er wordt voor gekozen om de koers wat te wijzigen en af te wachten tot de wind en de zeegang afneemt. De volgende dag ziet het er beter uit en wordt besloten om met de sloep met onze stuurman, matrozen en enkele machinisten naar de Triton te varen om de staaldraden weer aan te zetten. Ook zal er enig laswerk gedaan moeten worden.

De sloep gaat over boord voor schade controle op de Triton met 1e stuurman de Graaf, leerling stuurman Vink en voorin de sloep matroos Hans de Wit          Foto Bart Kuijsten

 

De sloep overboord, bemanning v.l.n.r. matrozen de Wit en Slotboom, 3ewtk. Bienefeld,

1e stuurman de Graaff en leerling stuurman Vink                                                        Foto Bart

 

Eenmaal aan boord van de Triton gekomen, wordt geconstateerd dat er behoorlijk schade aan het laswerk van de spanschroef versterkingen, die op dek gelast zijn, is opgetreden. Sommige hebben behoorlijk wat schade opgelopen. Er wordt contact met Rotterdam opgenomen via Scheveningen Radio en de problemen worden besproken. Daarop krijgen we opdracht om koers te wijzigen richting Ferrol in het Noordwesten van Spanje. Gelukkig blijft het weer nu gunstig en komen we op 25 augustus te Ferrol aan, anderhalve week nadat we vanuit Rotterdam zijn vertrokken. De Triton wordt vastgemaakt door vier lokale sleepboten en de Clyde gooit los. De Triton wordt tegen de kade gemeerd en even later meert de Clyde af naast de Triton. We liggen op de marinewerf niet echt ver van de stad. We krijgen een gewapende wachtsman aan boord, dit is gewoonte in Spanje.

De Triton gemeerd langs de kade te Ferrol, Spanje                Foto Bart

 

De Clyde gemeerd langszij de Triton                                  Foto Bart

Na enkele dagen wordt begonnen met de reparaties aan boord van de Triton. ‘s Avonds kunnen we lekker de wal op en de stad en kroegen in waar we ons goed vermaken. Een bekende bar voor de bevaren zeelui blijkt ‘Alfonso’ te zijn. De reparaties verlopen de komende dagen gestaag en we moeten geduld hebben tot alles hier klaar is. Enkele dagen voor we zullen vertrekken krijgen we bericht van ons kantoor in Rotterdam dat de Clyde de Triton niet verder zal verslepen. De Ierse Zee zal het karwei verder afmaken. Wij gaan met de Clyde een andere reis maken en wel een sleepreis met twee slooptankers van Beaumont (Texas) naar een sloperij in de buurt van Bilbao (Spanje) ook niet verkeerd dus. Op woensdag 02 september arriveert de Ierse Zee, met als kapitein Jan Bruins.

 

De Ierse Zee die de Triton overnam van de Clyde, beide gemeerd langszij de Triton

De Ierse Zee komt naast de Clyde te liggen wat makkelijk is om hun sleepmateriaal via de Clyde op de Triton te krijgen. De Ierse Zee zal dus haar eigen sleepgerei etc. gaan gebruiken. Het sleepgerei van de Clyde wordt met behulp van bootsman en matrozen van de Ierse Zee weer op de Clyde overgebracht en opgeborgen. Andersom wordt de Triton weer opnieuw sleepklaar gemaakt door de bemanning van beide schepen, uiteraard doen ook de runners mee met het wisselen van al het materiaal. Alles loopt op  rolletjes. Binnen zeer korte tijd is alles zeeklaar en na gebunkerd en flink geproviandeerd te hebben kan de Clyde aan haar nieuwe reis beginnen. Op zaterdag 05 september varen we uit, voorlopige bestemming Horta (Fayal Azoren). Hier was ik mijn vorige reis met de Zwarte Zee ook al enige malen geweest dus leuk om weer eens terug te gaan naar een bekende plek. De Clyde laat de Triton en Ierse Zee achter en na drie stoten op de fluit kiezen wij het ruime sop.

Zeekaart slepend de Triton van Rotterdam naar Ferrol, Spanje

6 Naar Horta, Azoren, Santa Maria daarna, Beaumont, Texas

Na een vlotte reis met niet te veel gestamp en geslinger arriveren we een dag of vier later te Horta op Fayal, waar een groot aantal van ons weleens eerder was geweest. Het verblijf te Horta is maar van tijdelijke duur, we zouden immers naar Beaumont (Texas) gaan. We halen onze ankers op, de bekende drie stoten op de misthoorn ter afscheid en stomen de baai van Horta uit. We gaan voor een kort tripje onderweg naar het eiland Santa Maria dat Zuidoostelijk van Fayal ligt, we moeten daar acht runners ophalen die daarheen vanuit Holland zijn overgevlogen. De runners zullen als wij de twee tankers gaan verslepen de bemanning van beide slopers zijn, vier runners op de één en vier op de andere tanker (het was toen nog gebruikelijk om daar mensen op te plaatsen wat jaren later niet meer hoefde van de verzekering). Bij aankomst te Santa Maria gaan wij ten anker (ook een mooi plekje waar ik was geweest met de Zwarte Zee) en wachten we op de aankomst van de runners. Nog dezelfde dag komen de mannen aan boord en gaan we anker op, we gaan op weg naar Beaumont, Texas here we come.

Van Ferrol naar de Azoren, Horta en Santa Maria

Stations dienst te Horta Fayal, Azoren

Gewapende wacht aan dek, v.l.n.r. Dirk v Wolferen, Ben Buurman, Wachtsman Hans de Wit en Rossy de Winter

Hans staat op wacht

Het wachtlopen maakt dorstig, Rossy kijkt bedenkelijk

Zeekaart Van Santa Maria naar Beaumont Texas, U.S.A.

Over een af en toe zeer knobbelige Atlantische Oceaan stomen we richting Texas. De Clyde stampt en slingert er flink op los. We zijn met twee dekjongens. Mijn maat en ik en zorgen om de maaltijden voor de bemanning op tafel te krijgen.

De Clyde beschikt in onze messroom over een lift die uitkomt een dek hoger in de kombuis bij kok Dirk en zijn maatjes. De lift wordt door ons met de hand bediend door aan een manillatouw te trekken, leeg naar boven en gevuld met voedsel gevulde balies (pannetjes) naar beneden. De Clyde slingert af en toe zo heftig dat als we gebruik maken van de lift de soep eerder beneden is dan de balies waar de soep normaal in hoort te zitten dus wordt het zo’n zootje dat we met minder goed weer het eten toch maar boven in de kombuis gaan halen. Als dekjongen heb je dagelijks best wel veel werk aan het schoonmaken van douches, poepdozen, hutten etc. Driemaal per dag zorgen we dat het eten op tafel staat en doen daarna de afwas van al het spul, op een ouderwetse manier in een plastic teiltje boven in het washok. Als het weer het toestaat mogen we ’s middags aan dek werken, beetje meniën, een touwtje splitsen, platting brijen of soppen. Voordat we de Bahama’s hebben bereikt knapt het weer zienderogen op, zonnetje en een goede temperatuur, we kunnen het zo wel hebben. We gaan door de Straat Florida de Golf van Mexico in en een paar dagen later arriveren we bij de uiterton van de Sabine River. Met de loods aan boord varen we de Sabine River op weg naar Beaumont. We passeren Port Arthur en zijn even later op de plaats van bestemming waar we afmeren.

De toen supertanker Manhattan komt aan te Beaumont                  Foto Bart

Beaumont is een echte Texaanse middelgrote stad met weinig hoogbouw. Van waar we liggen gemeerd is het nog een flink eind lopen naar de stad, dus we kunnen echt stappen. Alleen voor ons jonkies (onder de 21 jaar) is er in het uitgaansleven niets te doen. Men moet, zoals in het overgrote deel van de States minstens 21 jaar zijn om een biertje in een bar te drinken, dus houden wij het maar op een kouwe klets aan boord van de Clyde en Country en Westernmuziek op onze radio’s. Om te shoppen is het goed toeven in Beaumont. Er zijn grootte stores zoals Woolworths en veel andere goede zaken.

Er worden nieuwe jeans, Wrangler of Lee aangeschaft en Fruit of the Loom T-shirts, dit is allemaal een stuk goedkoper hier, we zijn natuurlijk echte Hollanders. Ook de muziek store wordt bezocht voor de laatste nieuwe plaatjes.

Op de dag is het aan boord erg druk. De twee slooptankers moeten sleepklaar gemaakt worden en onze bemanning met een extra bezetting van acht runners hebben hun handen vol met dit werk. Sleepkettingen, voorlopers, sluitingen, plus reserve sleepgerei, touwwerk, petroleumlampen, fornuizen, vaten drinkwater, pompen, slangen, de hele mikmak wordt aan dek gehaald. Een ponton haalt het spul op en het wordt met behulp van een plaatselijke duwboot naar de twee slooptankers gebracht. Al het materiaal wordt daar aan boord gehesen, de sleepkettingen worden op de bolders belegd, ingesloten op de voorlopers en klaar gehangen.

Enkele bemanningsleden pikken een blaasje, boven v.l.n.r. Hoogendam,                           van Gils, v.d. Bosch. Midden Kemmers, Kuijsten, Bienefelt en Vink. Onder van Drimmelen, Slotboom en van Es

 

Er wordt op beide tankers tegelijk gewerkt door onze matrozen, onder de gage’s en runners, dus het gaat lekker snel onder de toeziende ogen van onze 2e stuurman en bootsman. Het reserve sleepgerei wordt ook klaargelegd zodat, mocht er iets misgaan, weer opnieuw snel kan worden vastgemaakt. Met de pompen wordt nog een keer proefgedraaid, alles loopt goed. Fornuisjes worden geplaatst in de kombuis, de runners instaleren zich in diverse hutten. Er worden zogenaamde schotlampjes opgehangen We blijven vooralsnog een paar dagen te Beaumont omdat er een orkaan rondwaart in de Golf van Mexico en roet in het eten gooit. Er wordt besloten dat we toch beter even kunnen wachten tot dit voorbij is. Na een dag of twee blijkt het dat de orkaan de Noordoost is ingetrokken en het enige wat wij ervan hebben gemerkt is dat het water op de rivier een verval had van een meter of vier, morgen gaan we de oversteek maken naar Spanje.

 

                  7 De Atlantische Oceaan over met de Shabonee en Saucon         

Het is nu ongeveer half oktober en we gaan vandaag met onze tankers op weg naar Spanje. Aan boord van elk van de twee tankers bevinden zich 4 runners die de boel daar in de gaten moeten houden. Zij zorgen ‘s nachts dat alle navigatielichten branden (olielamp verlichting) en inspecteren op lekkages. Ze houden natuurlijk ook het sleepgerei constant in de gaten. Als wij eventueel iets van ons sleepgerei zouden breken kunnen zij dit meestal wel weer boven water krijgen en vervangen door het reservemateriaal dat zij ook aan boord hebben meegekregen.

We zijn dus nu onderweg naar Portugalete (een voorhaven van Bilbao) en zakken met één tanker genaamd de Shabonee onder loods aanwijzingen de Sabine River af. Als stuurboot fungeert de lokale havensleepboot W. Storms.

De haven sleepboot W. Storms assisteert bij het vastmaken van de Shabonee   Foto Bart

De Shabonee probeert haar eigen koers te varen                       Foto Bart

Hier zoekt zij de andere kant van de Sabine River op          Foto Bart

Hier volgt zij de Clyde weer goed

De brug is gepasseerd, Hans v.d. Marel, Bart Kuijsten, Hans de Wit en Willem v.d. Hoek       zittend op het “potdeksel”

De 2e tanker genaamd Saucon zal, als we de rivier achter ons hebben gelaten, naar buiten worden gebracht door lokale sleepboten en dan bij ons op de Clyde worden aangevlet. Alles loopt op rolletjes en in de namiddag zijn we al buiten de monding van de Sabine River. De Saucon wordt bij ons gebracht en wordt snel vastgemaakt, intussen is de sleepdraad van de Shabonee een stuk gevierd zodat de havenboten genoeg ruimte hebben op de Saucon aan te vletten. De sleepverbinding is spoedig gemaakt en beide sleepdraden worden nu verder uitgevierd en zien we dat de Shabonee het meest ver bij ons vandaan wordt gesleept. Onze ouwe geeft halve kracht vooruit en beide tankers volgen prima. Als we later in dieper water terechtkomen worden beide draden nog een stuk gevierd en draaien we nu volle kracht. Het weer is mooi, glad zeetje dus op naar Spanje. De volgende dag, varend in de Golf van Mexico met de twee tankers gewillig volgend en een 7 knots per uur lopen, is het genieten van het zeewindje en de zon en kunnen we aan ons kleurschema werken zolang het nog kan. Wie de vrije wacht heeft gaat nog even lekker aan dek liggen, peukje en een koud biertje erbij.

Lekker genieten in het zonnetje in de Golf van Mexico     Foto Bart

De Saucon en de Shabonee volgen gewillig met dit mooie weer   Foto Bart

We zitten al een eind in oktober dus als we de Atlantic opgaan kunnen we eigenlijk van alles verwachten. Ik heb op mijn vorige reis met de Zwarte Zee ook al een keer de Atlantic gekruist dus weet ik wel een klein beetje dat het om deze tijd een beetje halen en brengen is. We maken goede snelheid, zo’n 6 ½ tot 7 knots per uur met dit mooie weer.

We gaan de Golf van Mexico uit en door de Straat Florida. Na deze passage gaan we Noordelijk sturen. We passeren aan onze bakboordzijde achtereen volgens Fort Lauderdale, en West Palm Beach. Aan onze stuurboordzijde bevindt zich dan Grand Bahama Island waar we vorige reis met de Zwarte Zee een maand op station hebben gelegen. Nadat we dit alles hebben gepasseerd gaan we zo’n beetje Nooroostelijk sturen. We slepen nu met de Shabonee en Saucon die ons keurig netjes volgen richting Azoren.

 

Beide tankers blijven mooi in het gareel, ikzelf even tussen de sleepdraden voor de foto

Na enkele dagen verslechterd het weer en beide tankers hebben sterk de nijging om op te loeven. Soms liggen ze schuin achter ons, dan aan onze bakboord en met een andere windrichting aan onze stuurboord kant. Het gebeurt enkele malen dat er draadsleden (die de sleepdraad tegen schavielen beschermd) kapotgaan en deze moeten dan op een zwaar slingerend schip vervangen worden door nieuwe sleden. Op de stoottouwen komt af en toe zeer veel kracht te staan, soms vreest men dat er wel eens wat zou kunnen breken. Al met al een gevaarlijke job op het achterdek met een slingerend schip en twee sleepdraden die niet stil op de sleepbogen liggen met deze luchten. We denken met enige weemoed terug aan de zonnige tijd in de Golf van Mexico.

De Clyde slingert er lustig op los op een woelige Atlantic

 

De wind gaat aantrekken

Het is al snel windkracht 7 tot 8

Beide tankers verdwijnen bijna achter de hoge golven

En loeven flink naar stuurboord op

De bootsman inspecteert de stoottouwen en draadsleden

Een draadslee wordt vervangen, slingerend schip                         Foto´s   Bart

Soms is het lastig werken en opletten geblazen

Alles zit weer goed op zijn plek                                          Foto´s Bart

Naar stuurboord oploevende schepen, zij hangen zwaar in de stoottouwen

De Shabonee en Saucon varen hun eigen koers                  Foto´s Bart

Van Rotterdam ontvangen we bericht dat de sleepboot Barentsz-Zee naar ons onderweg is om ons te voorzien van brandstof zodat we straks niet op het laatste gedeelte van onze reis zonder komen te zitten. Het is ook gemakkelijk omdat we dan ook de Azoren niet hoeven aan te doen en onze reis zonder te stoppen kunnen vervolgen.

De Barentsz-Zee met kapitein Westein als gezagvoerder zal als alles voorspoedig verloopt ons bunkeren op 04 november dus afwachten tot zij komt opdagen.

 

8 Clyde krijgt bunkers van de Barentsz-Zee

Na zo’n 1700 mijlen slepen gerekend vanaf de Bahama’s met onze twee slopers achter ons komt ’s morgens vroeg op 04 november de Barentsz-Zee ons vastmaken om ons van de nodige brandstof te voorzien. Zij past aan onze stuurboordzijde aan, een hieuwlijn wordt overgegooid en op de Clyde wordt de drijflijn met daarop de Hoekse draad gestoken scheep gehaald. De draad wordt op twee paar bolders belegd en vervolgens worden de bunkerslangen scheep gehaald en aangesloten op een flens die de brandstof naar onze brandstoftanks leidt. Beide sleepboten slingeren en stampen bij een briesje en een oplopende deining.

Op de Barentsz-Zee wordt gestart met pompen en na een uurtje of vier wordt daarmee gestopt, we hebben meer dan genoeg brandstof om Spanje te halen. De bunkerslangen worden losgegooid en scheep gehaald op de Barentsz-Zee, evenals de sleepverbinding die wat later wordt losgegooid. Na de gebruikelijke drie stoten op de misthoorns van beide schepen gaat de Barentsz-Zee rond en verdwijnt in Westelijke richting naar een ander werk.

De Barentsz-Zee voorziet de Clyde van brandstof

De Barentsz-Zee bezig met bunkeren van de Clyde               Foto´s Bart

 

De Clyde gezien vanaf de Barentsz-Zee                           Foto’s F.J. Steketee

De Clyde wordt gebunkerd                                                    Foto F.J. Steketee

De Clyde wordt gebunkerd                                           Foto Piet Jong

 

9 De Clyde in zware storm, beide sleepverbindingen breken

Het weer wordt steeds slechter. De Zuid-Zuidwesten wind neemt geleidelijk aan toe en doet de Clyde steeds harder slingeren. Ook de beide tankers doen vervelend en verwaaien naar de bakboordzijde van de Clyde. Het is ’s avonds tussen 20.00 uur-21.00 uur dat het all hands on deck is. De Clyde gooit zwaar naar bakboordzijde en er loopt een zeer hoge zee, de wind buldert en bonken water storten zich op ons achterschip. Bootsman, matrozen en matrozen o/g’s staan regelmatig tot hun middel in het water. De stoottouwen die op de sleepdraad staan moeten gevierd worden omdat als deze te stijf staan de kans bestaat dat ze zullen breken. Het helpt ook nog enigszins dat de Clyde nog kan sturen met dit bar slechte weer. Op de brug wordt intussen geprobeerd om de Clyde voor de beide tankers te krijgen maar dit blijkt niet te lukken.

Wij staan als jonge zeevarenden in stuurboord walegang, we mogen niet op het achterdek komen omdat dit veel te gevaarlijk is voor ons jonge broekies, jezelf staande proberen te houden en goed kijken wat er allemaal gebeurd is de enige optie. De Zuidwesterstorm windkracht tien is nu op zijn hoogtepunt. Beide tankers bevinden zich nu bijna dwars van ons aan onze bakboordzijde. Wat te verwachten is gebeurd binnen een ogenblik. De stuurboord sleepdraad waarop wij de Saucon verslepen en die het dichtst achter ons meevaart als we normaal slepen, valt slap.

De sleepverbinding is gebroken en binnen de kortste keren is de tanker uit zicht, gelukkig niet op de radar van de Clyde maar voor ons die aan dek staan. We zien haar navigatie lampen niet meer, en ook door de hoge golven en het opspattende schuim dat als een nevelgordijn door de lucht vliegt, lijkt het af en toe wel of het water uit de zee wordt geblazen. Vanaf de Saucon wordt contact opgenomen met onze ouwe, chef runner Hartog meldt dat de sleepketting bij hen aan boord is gebroken.

Op ons achterschip is de sleepdraad van de Saucon inmiddels midscheeps op de sleepbogen getrokken en nadat de draadsleden van de draad zijn verwijderd wordt begonnen om het sleepgerij binnen te halen. Er bungelt zo’n zeven honderd meter sleepdraad, een nylon rekker en een stalen voorloper van zestig meter over de kont van de Clyde. De zaak is nu om het sleepgerei zo snel mogelijk binnenboord te krijgen. Dit gebeurt vrij snel onder deze omstandigheden en alles wordt direct gesjord op ons achterdek zodat dit nergens meer heen kan spoelen of in de weg ligt voor de mannen die hun handen vol hebben aan dek.

 De Clyde maakt nog steeds zware halen naar bakboordzijde, misschien wel dertig tot vijfendertig graden. Opeens met een klap breekt onze bakboord sleepdraad buiten de beting, er ligt nog een meter of vijf aan dek.

De Clyde maakt nu een flinke gooi naar stuurboord nu ook de Shabonee los van de Clyde is. Ook deze tanker is binnen de kortste keren uit zicht. De Clyde wordt met de kop op de kokende zee gelegd, zo houden we het achterdek min of watervrij (al loopt er af en toe een flinke roller binnenboord). Er kan begonnen worden met het achterdek te klaren alles wordt nog eens extra gesjord.

Er is ook door onze marconist contact opgenomen met Smit in Rotterdam over het probleem waar we nu mee te maken hebben. Van hen krijgen we even later bericht dat zij de Barentsz-Zee die ons dezelfde dag heeft gebunkerd, opdracht hebben gegeven om ons ter assistentie bij te staan.

Later krijgen we dan ook van de gezagvoerder van de Barentsz-Zee te horen dat zij rond zijn gegaan en naar onze gegiste positie te komen, ook zij bevinden zich in de nog steeds gierende storm. Ook gaat er per morsesleutel van onze sparks  een bericht uit voor deze omgeving in de Atlantic dat op de locatie ongeveer 33 graden Noord en 46 graden West twee onbestuurbare tankers op drift zijn. We kunnen nu even niets meer doen tot het daglicht wordt en de storm is geluwd. Gelukkig bevinden we ons centraal tussen Bermuda en de eilandengroep van de Azoren dus hebben we ruimte genoeg om ons daar niet druk over te maken. Inmiddels worden bij ons op de Clyde beide tankers goed in de gaten gehouden.

Als het werk op dek gereed is gaan we van dek en zoeken beschutting in de accommodatie, alle blinde kleppen voor de patrijspoorten, deuren goed waterdicht gesloten, en alles staat goed zeevast. Onze 2e stuurman komt langs met een koude fles hemelwater uit Schiedam, een schootan voor de schrik en dik verdiend door onze mannen.

 Na de borrel duikt iedereen die vrij is van wacht in zijn kooi, (die nu is voorzien van een slingerplank zodat je er niet kan uitrollen). Je wordt vanzelf door het slingeren en de vermoeidheid in slaap gewiegd op een zeer beweeglijke sleepboot Clyde.

 

                                 10 Het opnieuw vastmaken van de Saucon                                  

De volgende ochtend is het vroeg dag. We zijn stand-by één van de tankers, de Saucon. De Barentsz-Zee schijnt inmiddels gearriveerd te zijn bij de Shabonee, met aan boord chef runner Willem van Es met zijn mannen. Getracht zal worden dat de Clyde en de Barentsz-Zee beide één tanker zullen vastmaken en dan zo op weg te gaan richting Spanje. De runners aan boord van de Saucon zijn inmiddels begonnen een reserve sleepketting en een nieuwe voorloper sleepklaar te leggen. De ketting op de bolders belegd en gezekerd, daarop de nieuwe voorloper met een zware sluiting ingesloten. De voorloper wordt met lange bochten met daarop zogenaamde snij eindjes aan het hekwerk van de tanker vastgeknoopt. Op de voorloper is een manilla drijflijn van zo’n 150 meter, deze zal dan weer op de Clyde met behulp van de kaapstander worden binnengehaald. Als alles nu klaar hangt op de Saucon zal worden getracht vast te maken. De storm is geluwd en er blijft een bries over, de deining is nog hoog maar we gaan het proberen om vast te maken. Na enkele malen proberen een beetje in de buurt van de Saucon te komen en hieuwlijnen over te krijgen worden deze pogingen gestaakt. We hadden het best spannend gevonden als men het “rocket pistool” had gebruikt om de lijn over te schieten maar om een of andere reden is deze toen niet gebruikt. Volgens de gunstige weerberichten voor morgen wordt besloten om te wachten tot de volgende dag.

Er wordt getracht de Saucon vast te maken

De stuurboord sleepdraad is klaar gelegd                           Foto Bart

Het lukt de eerste dag niet om de Saucon weer vast te maken

De Saucon gezien door een patrijspoort                                            Foto Bart

De op drift geraakte Saucon                                                                Foto Arnold

We hebben ruimte genoeg hier op de oceaan en willen geen ongelukken maken. In de tussentijd wordt met behulp van machinist en enkele olielieden ons stukje sleepdraad dat zich nog op onze bakboord sleepwinch bevindt daarvan af gedraaid. Men is er nu klaar voor om duizend meter nieuwe sleepdraad op de winch te draaien.

Er worden nieuwe vulcalon hulzen (draadsleden van een bepaald soort materiaal) over de draad geschoven en de tamp van de sleepdraad wordt met een klem met vier stevige bouten aan de sleepwinch vastgezet. Als alles op zijn plek zit, wordt er een soort stopper op de draad gezet. Deze stopper wordt geborgd zodat hij niet aan de haal gaat bij het opdraaien van de draad. Ook wordt de draad met enkele kruisslagen over de gehele breedte van de beting gelegd zodat de draad goed strak op de sleepwinch kan worden gedraaid. Na een uurtje is de draad op de winch gedraaid en is ook dit intensieve karwei gedaan, de koude en verdiende borrel erna smaakt prima en de warme douche maakt dat eenieder zich weer goed voelt. Morgenochtend Day-break kunnen de mannen weer aan de bak.

De volgende ochtend wordt er vroeg gepord. De bootsman met zijn mannen begeven zich naar het achterdek, onze ouwe wil het weer gaan proberen om de Saucon vast te maken. Het weer is een stuk verbeterd en de hoge deining is flink ingezakt. De runners aan boord van de tanker hebben aan bakboordzijde van het schip hun plaats ingenomen, klaar om de hieuwlijn(en) bij ons op het achterdek te werpen.

De Clyde gaat de Saucon weer vastmaken                             Foto Bart

Op de Saucon wordt de drijflijn binnenboord gehaald             Foto Bart

De Clyde staat weer vast                                                            Foto Bart

Zodra de Clyde aan de bakboordzijde van de Saucon gaat aanpassen wordt er door een van de runners een hieuwlijn aan dek geworpen, de eerste worp is meteen raak.

De drijflijn wordt als een speer binnengehaald met de daaraan geknoopte voorloper en met een zware sluiting ingesloten op onze dubbele nylonrekker die reeds is ingesloten op onze sleepdraad. Onze ouwe laat de Clyde langzaam vooruit stomen en de runners snijden op hun beurt de snijeindjes van de voorloper door. Onze nylonrekker loopt overboord en direct wordt ook onze sleepdraad gevierd. Op de sleepdraad is een zogenaamd “speeleindje” met een sluiting bevestigd, dit speeleindje zal later als de draadsleden zijn aangebracht vervangen worden door een stoottouw.

 

De nylon rekker loopt overboord                                                                                 Foto Bart

 

De sleepdraad wordt nu op lengte gevierd, de reis wordt vervolgd         Foto Arnold

Zeekaart bunkeren Barentsz-Zee en waar beide sleepverbindingen braken

 

De rollen die op de kont staan gaan naar beneden en de draad wordt verder gevierd. Met wat meer vermogen gedraaid maakt dat er sneller gevierd wordt. Er wordt zo’n 850 meter draad gevierd, de draadsleden worden op de kont en sleepbogen geplaatst en er worden twee stoottouwen (tros van staaldraad en manilla gevlochten die ook wel cobra’s worden genoemd) op de sleepdraad gezet. Deze stoottouwen zullen de sleepdraad zo’n beetje midscheeps houden. Met slecht weer heeft deze sleep wel eens de nijging om op te loeven en komt dan wat schuin achter de sleepboot te liggen. De stoottouwen zullen dan wat meegevierd worden, en mocht er ooit iets van het sleepgerei breken dan wordt de hele handel met behulp van deze stoottouwen midscheeps getrokken. De beide rollen op de kont worden dan opgezet zodat het sleepgerei weinig of geen kans meer krijgt om in de zij van de sleepboot te vallen en zo eventueel in de schroef van de sleepboot te geraken. Ook worden op de sleepbogen dan meestal nagels op de sleepbogen geplaatst voor alle zekerheid, het gaat (bijna) altijd goed. Nu alles op zijn plek zit, gaan we volle kracht draaien maar zodanig dat we niet de boel weer aan gort trekken. Volle kracht is niet altijd volle kracht om het maar zo te formuleren, op naar Portugalete, Spanje.

                   

                              11 Met de Saucon naar Portugalete, Spanje             

Het is nu met één tanker volle kracht op weg naar Portugalet (Spanje). Het is voor de bemanning van de Barentsz-Zee te hopen dat ook zij gauw zullen vastmaken, we zullen het wel horen als het gelukt is want de Shabonee heeft al het sleepgerei voor de haar boeg hangen, inclusief zo’n 900 meter sleepdraad van de Clyde. Daar zullen de runners een hele kluif aan krijgen om deze draad te pakken te krijgen en dan eventueel te laten slippen. De Clyde sleept volle kracht varend en we maken 7 tot soms 8 knots per uur dus hebben aardig de gang erin. Het weer is dan ook goed opgeknapt. Vanaf de plek waar de sleepverbindingen braken was het nog een goede 2000 mijlen varen dus we kunnen nog even vooruit. Een weekje later passeren we Noordelijk de Azoren. Het weer op de Noord Atlantic blijft ons gunstig gezind en als we de Golf van Biscaye invaren, houdt ook zij zich kalm. In de tussentijd horen we dat om een of andere reden de Barentsz-Zee de tanker Shabonee niet heeft vastgemaakt, ze schijnt nu achter de Ierse Zee te hangen die onderweg is met de Shabonee. Enkele dagen later komen we aan te Portugalete, onze eindbestemming.

             

 

Zeekaart waar de Saucon werd vastgemaakt en doorgesleept naar Potugalete, Spanje

 

12 Aankomst haven Portugalete

Onze sleepdraad is opgekort tot de nylonrekker op de sleepbogen ligt, op het gemak varen we de haven binnen op aanwijzingen van een loods.

Er verschijnen ook twee lokale sleepboten die de Saucon later verder de rivier op gaan slepen richting Bibao. Eén sleepboot maakt voorop de tanker vast en de ander op het achterschip, zij fungeert als stuurboot. De runners krijgen opdracht om los te gooien en op de Clyde wordt dan het gehele sleepgerei binnenboord gehaald. Na een korte stoot op de misthoorn is het lekko en even later plonst de hele boel in het water, de Clyde kan het sleepgerei binnen gaan halen.

 Daar de Saucon schuin aan onze stuurboord kant is verdaagd, ligt ons sleepgerei ook niet ideaal op de rivierbodem en wordt het lastig om het sleepgerei binnenboord te halen. Met behulp van onze “overstomer” wordt getracht de rekker midden achter op de kont te krijgen en de rollen op te zetten om dan zonder problemen ons sleepgerei binnen te halen. Op hetzelfde moment geeft onze ouwe langzaam vooruit en wordt er bakboord roer gegeven. De Clyde gaat bakboord uit met het gevolg dat de rekker onder ons schip verdaagt.

Wat we nooit willen gebeurt dan. De rekker raakt onze schroef die vrijwel onmiddellijk stopt, “tros in de schroef.”

De Clyde ligt stuurloos in de brede haveningang en onmiddellijk laat een van onze mannen het anker vallen. Pure pech dus weer maar gelukkig zijn er geen gewonden of erger gevallen. Er wordt door de loods op verzoek van onze ouwe onmiddellijk een duiker van de wal besteld die niet lang op zich laat wachten.

De goede man gaat bij ons achterschip te water en komt weer snel naar de oppervlakte om te melden hoe het er beneden uitziet. Het schijnt dat de rekker niet erg vastzit, dus wordt in de schroefastunnel de schroefas handmatig getornd.

Na een korte tijd krijgt men van de duiker het sein dat de rekker uit onze schroef is. Als de duiker uit het water is wordt er direct begonnen met het binnenhalen van ons sleepgerei wat snel is gebeurd. We zien dat de rekker beschadigd is, die heeft dus zijn langste tijd gehad. We gaan anker op en varen de Saucon passerend naar de kade en meren af voorbij de gondelbrug.

 

De Clyde loopt de haven van Portugalete binnen, de Saucon maakt haar laatste mijlen

Foto’s gemaakt door lokale fotograaf NN

 

 

De Clyde meert af, de Saucon passeert onderweg naar de sloper

De bemanning druk aan het werk, de Saucon passeert

Op het achterschip ligt de beschadigde nylon rekker die in de schroef draaide aan dek

De gangway wordt uitgelegd en opgetuigd

De Clyde afgemeerd in veilige haven

Ook zijn de vier runners terug bij ons aan boord gekomen, extra handen dus. Bij het afmeren zien we de Saucon passeren die nu richting Bilbao wordt versleept, die zien we nooit meer terug.

Het reservemateriaal en runnersspullen worden de volgende dag aan boord gebracht. We hebben er ongeveer 4700 sleepmijlen opzitten, gedeeltelijk twee tankers slepend en de laatste 2000 mijlen met één tanker achter ons. We krijgen ook te horen dat op 14 november niet de Barentsz-Zee maar de Ierse Zee de Shabonee heeft vastgemaakt, de Barentsz-Zee heeft dus zo’n negen dagen bij de Shabonee liggen drijven en nooit vastgemaakt, wel 300 mijlen de goede kant op gedrift, waarom? nobody knows, wij toen niet in ieder geval.

Jaren later en zelfs nog vrij kort geleden heb ik met diverse mannen gevaren en gesproken die toen op de Barentsz-Zee voeren, een verhaal om niet over naar huis te schrijven, dus dat zal ik dat maar zo laten. In ieder geval is de Ierse Zee nu onderweg richting Portugalete dus zij maken ook nog wat sleepmijlen.

Na enige dagen voor de wal te hebben gelegen en lekker hebben kunnen stappen in Bilbao is de Clyde vol gebunkerd met brandstof en we hebben weer genoeg en volop verse proviand gekregen. Ook is de schroef en as geïnspecteerd op schade, alles blijkt in orde te zijn en ziet er goed uit, we zijn er weer klaar voor.

Zeekaart drift van de Shabonee en Barentsz-Zee, Shabonee vastgemaakt door Ierse Zee

 

 

De Ierse Zee gaat de Shabonee vastmaken                                                             Foto Piet Jong

 

Zeekaart verslepen van Shabonee door Ierse Zee en positie sleep overnemen door Clyde

13 Shabonee overnemen van de Ierse Zee

We moeten weer gaan varen. Het is de bedoeling dat we richting Ierse Zee/Shabonee stomen en dan de Shabonee overnemen om haar naar haar laatste rustplaats te slepen, Bilbao. Op maandag 23 november verlaten we vroeg in de ochtend onze ligplaats en varen we fullspeed richting transport Ierse Zee/Shabonee, het weer in de Golf van Biscaye is gunstig op het moment dus we boffen. De volgende dag tegen de middag komen we aan bij het transport.

De Ierse Zee met Shabonee komen in zicht              Foto Bart

De Ierse Zee haalt haar sleepdraad in

Fotoserie van het overnemen van de Shabonee door de Clyde

 Foto Bart

Foto Bart

De Ierse Zee gooit los, de Clyde kan haar sleep weer vastmaken

                                                                                        

Op beide sleepboten wordt eerst gegeten en daarna haalt de Ierse Zee haar sleepdraad in. Na een half uurtje ligt zij met haar achterschip onder de boeg van de Shabonee en kapitein Jan Bruins van de Ierse Zee geeft het seintje aan de runners dat er losgegooid gaat worden. Op de Ierse Zee wordt de drijflijn op de voorloper geknoopt en deze lijn wordt aan de runners op de tanker gegeven zodat zij die later weer aan de Clyde geven om in te sluiten. De Ierse Zee sluit nu de voorloper uit en vaart daarna een beetje uit de buurt van de tanker zodat de Clyde alle ruimte heeft om vast te maken.

Op zijn beurt manoeuvreert onze ouwe de Clyde voor de boeg van de tanker. Een hieuwlijn wordt bij ons op het achterdek geworpen. De hieuwlijn wordt razendsnel binnenboord gehaald met de daarop door de runners gestoken drijflijn die op zijn beurt weer vast is gemaakt op de voorloper.

Met onze kaapstander wordt de drijflijn met daaraan de voorloper bij ons scheep gehaald. Zodra de voorloper binnenboord komt wordt deze ingesloten met een zware sluiting op onze nylonrekker. De drijflijn wordt zo kort mogelijk losgesneden door een van onze matrozen en direct loopt de rekker overboord. De Clyde vaart langzaam vooruit en de sleepdraad wordt gevierd net zo lang tot de Shabonee op lengte ligt.

Het vermogen wordt opgevoerd en stoottouw en draadsleden worden aangebracht, het is niet ver meer dat we moeten slepen maar zekerheid voor alles. We groeten elkaar met de misthoorn en beide schepen varen hun eigen koers, onze middag positie 43.26 Noord en 09.59 West, zo’n 70 mijlen ten Westen van Ferrol (Spanje).

Na twee dagen slepen arriveren we op 26 november weer te Portugalete en leveren we aldaar de Shabonee af, ditmaal zonder enig probleem.

We nemen de vier runners terug aan boord en we meren weer af aan de kade waar we al eerder hebben gelegen, voor de “gondelbrug” en krijgen het reservemateriaal die dag nog terug aan boord.

Nadat de boel in de middag geklaard is zijn we vrij om nog één keer de wal op te gaan om te passagieren. Morgen zullen we hier vandaan vertrekken en richting Holland gaan.

We krijgen te horen dat we eerst in de Golf van Biscaje de dubbele sleep overnemen van onze kleine zuster Poolzee die met een zogenaamde “bok” genaamd  St. Joris en een ponton genaamd No.4 onderweg is van de Zuid Spaanse havenstad Cádiz naar Rotterdam. Wij gaan voor het zover is nog even naar Bilbao voor een gezellige avond.

 

Zeekaart, positie waar de Clyde de Shabonee heeft overgenomen van de Ierse Zee

 

                                       14 Slepen overnemen van de Poolzee

Vandaag, vrijdag 27 november gaan we naar zee en stomen fullspeed richting Noordwest alwaar zich op een dikke 200 mijlen de Poolzee met haar beide slepen moet bevinden. Bij een Noord Noordwestelijk windje, kracht 2 tot 3 zullen we haar morgen rond de middag bereiken. De volgende middag, zaterdag 28 november zijn we om 13.00 uur op locatie bij de Poolzee op positie 47.24 Noord en 06.19 West.

De Poolzee komt in zicht

Foto Bart

 

De Poolzee bezig om voor de wind te komen

De wind is in middels wat aangewakkerd Noord Noordwest 5 tot 6. Onze ouwe en kapitein Jaap Pannekoek van de Poolzee besluiten om 13.45 uur voor de wind te gaan liggen, koers Zuidoost.

 

De Clyde gaat nog een keertje rond

Bij ons op de Clyde wordt stuurboord sloep overboord gezet en daarmee wordt er tot 14.45 uur sleepgerei overgebracht naar de Poolzee. Dit is nodig omdat als wij hun slepen overnemen zij te veel materiaal moeten missen zoals een nylon rekkertje (geschikt voor de Poolzee), sleepkettingen, voorlopers, pompen, slangen en alles wat er aan klein spul nog bij komt. Zo wordt enkele malen met de sloep heen en weer gevaren tot alles op de Poolzee aan boord is afgeleverd, dit is geen gemakkelijke klus bij dit briezerig weer.

Foto’s Bart

De sloep wordt over boord gedraaid met gebruik van “ellebogenstoom”

De sloep hangt buitenboord en kan te water              Foto’s Bart

Intussen wordt stuurboord sleepdraad klaargelegd

Vervolgens wordt ook bakboord sleepdraad klaargelegd        Foto’s Bart

De sloep brengt inmiddels materiaal over naar de Poolzee

En levert weer materiaal af bij de Poolzee                                        Foto Bart

 

Gelukkig hebben we met acht runners aan boord dus extra veel mankracht. Intussen worden ook onze beide sleepdraden klaargelegd en van stoottouwen voorzien voor als we de slepen gaan overnemen.

De sloep wordt weer scheep gehaald en weer in de stoelen gezet, sjorringen worden vastgezet, zeildoek over de sloep, weer een karwei geklaard.

Een kwartier later gaan we aan stuurboordzijde van de Poolzee aanpassen om ponton No 4 over te nemen en nadat de voorloper bij ons aan boord is ingesloten op de rekker, wordt de stuurboord sleepdraad gevierd op flinke lengte zodat er wat meer manoeuvreerruimte is om de bok St. Joris over te nemen. Op de Poolzee heeft men in die tussentijd de St. Joris naar zich toegehaald tot haar nylonrekker net binnenboord is. Wij passen weer aan met de Clyde aan stuurboord kant van de Poolzee en trekken met een cobra tros de nylonrekker van de Joris naar ons toe en deze wordt ingesloten op de bakboord sleepdraad van de Clyde. De beide draden worden nu tegelijk gevierd tot de slepen op lengte liggen.

 

De dubbelsleep die de Clyde overnam van de Poolzee

Om 16.15 uur is het overnemen achter de rug en wordt zoals gewoonlijk afscheid genomen doordat beide slepers hun misthoorn driemaal laten horen, goede reis en behouden vaart en thuiskomst worden gewenst.

 

                                          15 De thuisreis met de twee slepen.                                           

De Clyde sleept tegen een krachtige Noordnoordwesten wind, windkracht 6 in richting het Engels Kanaal en de Poolzee zet koers richting Middellandse Zee. De mannen, die hard hebben gewerkt aan dek en machinekamer krijgen een extra schootan en er wordt geproost op een goede thuisvaart. Er waait toch een beste bries en het doet de twee sleepjes behoorlijk stampen, af en toe verdwijnen ze in een flinke wolk van buiswater. Twee runners zijn aanwezig op de St. Joris, chef runner Piet van Opzeeland en zijn maat Dirk Schilder, zij zullen wel blij zijn als het weer beter gaat worden. Op het ponton No 4 bevinden zich geen runners.

Er wordt besloten wat langzamer aan te doen zodat de slepen gemakkelijker liggen, ze stampen en buizen dan minder hard, het is zaak om de boel heel te houden.

 

Foto’s Bart

Bij een harde Noordnoordwesten wind buizen beide slepen flink

Onderweg naar Holland, de laatste loodjes                                  Foto Bart

 

Ver in de nacht varen we het Engels Kanaal in wat maakt dat de Noordwestelijke deining ook wat inzakt door de opper van de Zuidwest kust van Engeland.

Zo varen we zonder problemen richting Holland en sommige van ons zijn al bezig met het pakken van koffers en plunjebalen. Hutten worden gesopt, kasten, badkamers, alles krijgt een laatste grote beurt voordat we thuis zijn. Ook in machinekamer en kombuis steekt men flink de handen uit de mouwen, het schip is spic en span.

We komen voor de Straat Dover waar de ferryboten van Engeland naar Frankrijk soms op korte afstand en een flinke snelheid onze koers kruisen, de sleepdraden zijn opgekort, je moet hier beter niet met mistig weer varen, behalve als het niet anders kan.

Op 2 december varen we op de Noordzee, in de ochtend arriveren we voor de Nieuwe-Waterweg en met beide slepen kort achter ons, varen we deze ons bekende vaarweg op. Voor Rotterdam worden beide slepen overgenomen door havensleepboten en verder versleept naar hun bestemming. Op de Clyde wordt het sleepgerei netjes klaargelegd en opgeschoten aan dek, zo heeft de walploeg ook wat te doen.

Kapitein Verschuur laat onze Clyde rondgaan en we stomen naar de haven van Maassluis waar we met assistentie van twee sleepboten van de rooie dienst de haven in worden gesleept.  Met de boeg naar de rivier worden we naar binnen gesleept en meren we af. De gangway wordt op de kant gelegd zodat familie, walpersoneel, douane etc. aan boord kunnen komen. Mijn koffer staat gepakt en er wordt door de bemanning onderling afscheid genomen. Een taxi wordt besteld en ik rijd mee met enkele Vlaardingers die ook naar de “Haringstad” moeten. Snel ben ik thuis en ga weer een poosje met verlof. De reis was niet al te lang maar we hebben toch het een en ander meegemaakt.

                                             Gelukkig hebben we de foto’s nog!!!!

Zeekaart, het overnemen van twee slepen van de Poolzee, einde reis

                                     

 

                                              Tot de volgende reis?

         Volgende pagina’s info en meer foto’s die niet in het verhaal zijn opgenomen

 

Waar Zijn Ze??

 

                                                                                                  Runners aan boord Clyde

 Bemanning Clyde

                 

Bedankt collega’s van het Nationaal Sleepvaarmuseum voor het inzien van de logboeken van de Ierse Zee, Barentsz-Zee en Poolzee, zonder deze gegevens was ik minder ver gekomen met dit verhaal.

 

Jan, bedankt voor je mooie platen en het vele werk.

 

Fotografen en info,

Bart Kuijsten, Frans Steketee, Piet Jong, Arnold Tombroek, internetfoto

Arnold Tombroek en Dirk van Wolferen bedankt voor jullie info.

Onbekende fotografen NN.

Foto’s zonder naamsvermelding zijn eigen gemaakte foto’s en collectie

U allen bedankt.

Ron de Jong Beekhuijsen

 

                    

 

Illustraties van Jan Simons en foto’s op de volgende pagina’s

 

De Clyde in de haven van Maassluis                        Illustraties van Jan Simons

Onze Ouwe op de Clyde, Willem Verschuur

                                 

De Clyde stomend richting Hoek van Holland voor stations dienst

Van de Engelse sleepboot Headman wordt de Zita over genomen bij Hoek van Holland

Het sleepmateriaal wordt klaar gelegd, hier is Ben bezig met de nylon rekker

Soms wordt er zwaar lichamelijk werk verricht

                                       De drijflijn wordt binnen gehaald op de Zita

De Clyde staat vast op de Zita, de rekker wordt gevierd

Bootsman en matrozen bezig met het insluiten van de nylon rekker

De Tak 7 wordt vastgemaakt, operatie “Spuitgat”

Met de Tak 7 slepend op de Nieuwe-Waterweg onderweg naar de Duitse Bocht

Een stevige bries op de kop

De Tak 7 wordt verankerd boven de boorput, op de achtergrond de Mr. Louie

 

 

De Tak 7 verankerd op locatie

De Kamperdijk van de H.A.L. wordt vastgemaakt wegens brand na een explosie in de M.K.

De Clyde gaat vastmaken

De Kamperdijk staat vast en wordt naar Rotterdam versleept

 

Van de Engelse Britonia werd de Mr. Keck overgenomen en naar Rotterdam versleept

 

De Clyde nam de Mr.Keck over van de Engelse Britonia van Overseas Towage and Salvage

 

 

De Clyde slepend de Triton naar Nigeria, hier wordt Maassluis gepasseerd

De Triton goed volgend met mooi weer in het Engels Kanaal

Het transport bij minder goed weer in de Golf van Biskaje

Het transport te Ferrol, Spanje wegens schade, de Ierse Zee langszij de Clyde gemeerd

 

 

De Clyde op station te Horta, Fayal, Azoren

Met een mok koffie aan dek en een mooi uitzicht is het goed toeven

De Clyde vertrekt vanuit Horta en gaat onderweg naar Beaumont, Texas, U.S.A.

Slepend één tanker, de Shabonee de Sabine River af naar zee

Op een woelige zee met de Saucon en Shabonee van Beaumont naar Portugalete, Spanje

 

Bij stormweer loeven de beide tankers zwaar op

En verdwijnen soms achter de hoge golven

De Clyde krijgt bunkers van de Barentsz-Zee

Het transport Clyde slepend Saucon en Shabonee gezien vanaf de Barentsz-Zee

In de avond breken beide sleepverbindingen in zwaar stormweer, dan is het flink buffelen

             De Saucon op drift, zij zou later weer worden vastgemaakt door de Clyde

De Zwarte Zee werd omgedoopt tot Ierse Zee, zij zou de later de Shabonee vastmaken

 

De Ierse Zee bezig haar sleepdraad binnen te halen

De Ierse Zee gooit de Shabonee los, de Clyde gaat even later vastmaken

Een dubbele sleep wordt overgenomen van de Poolzee en versleept naar Rotterdam

De Poolzee heeft beide slepen over gegeven en vervolgt haar reis

Enige werkzaamheden aan boord

Wekelijks dekwassen en op de bezem

Onderhoud plegen en er wordt een zonnetje geschoten

 

Kok en koksmaat zorgen voor een stevige maaltijd

De machinekamerkap krijgt een likje grondverf

Met mooi weer “pikheet” aan dek

Het einde van de reis, de Clyde op weg naar de thuishaven Maassluis

 

Jan, bedank voor deze mooie illustraties uit je boek Typisch Maassluis, wat een kunst

 

Nog wat foto’s die niet in het verhaal staan

Achterdek Clyde

Achterdek Clyde

Clyde sleept Mr. Keck

 

                                                                De Mr. Keck                                  Foto De Sleeptros

 

De Engelse sleepboot Britonia van de O.T.S.      Foto NN

 Foto Bart

Bart Kuijsten pikt een blaasje, Clyde sleept boorplatform Triton

  Foto Bart

Slepen de Triton

In de Golf van Biskaje

 Foto Bart

Clyde gemeerd langszij de Triton, Ferrol, Spanje

De Mobil Power te Beaumont, Texas U.S.A.

De Mobil Power te Beaumont, Texas

Enige slooptankers te Beaumont, Texas                                   Foto Bart

Met de Shabonee slepend op de Sabine River, Beaumont Texas

De Saucon en Shabonee slepen van Beaumont, Texas naar Portugalete, Spanje

De Barentsz-Zee bunkert de Clyde                                    Foto Bart

De Clyde krijgt bunkers van de Barentsz-Zee                                             Foto F.J. Steketee

Barentsz-Zee bunkeren Clyde                                                                        Foto F.J. Steketee

Barentsz-Zee bunkeren Clyde                                                    Foto F.J. Steketee

Bij windkracht 7 zijn alleen de masten nog te zien van een van de tankers

Winderig weer op de Noord-Atlantic                                                        Foto Bart

Het sleepmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd    Foto Bart

Draadsleden moeten soms worden vervangen              Foto Bart

Sleden vervangen                                                                             Foto Bart

Bart is klaar met zijn werk                                     Foto Bart

De Clyde schept af en toe water met de oploevende tankers

De Shabonee en Saucon loeven flink op in een harde bries    Foto’s Bart

Hoge deining

Na het breken van de sleepverbinding de Saucon op drift       Foto’s Bart

De Saucon op drift                                                                     Foto’s Bart

De Saucon op drift                                                                            Foto’s Arnold

De Saucon op drift

De Saucon op drift                                                               Foto’s Bart

De Saucon op drift

De Clyde gemeerd te Portugalete, Spanje                     Foto Bart

Clyde gemeerd te Portugalete                                                 Foto Bart

  Foto Bart

Van de Poolzee twee slepen overnemen

De Poolzee                                                                                                                               Foto Bart

 

 

 

 

 

                       Op de volgende pagina vind u de foto’s van bemanning etc.

 

Potje doen, v.l.n.r. Ben, Rudi, Dirk en Arnold

V.l.n.r. Steef, Arnold, Ben niet zichtbaar en Ron, de schrijver van dit verhaal

 

V.l.n.r. Dirk (2e kok), Willem (bootsman) Hans en Bart

Feestje in de olielieden hut, v.l.n.r. Ben, ikzelf, Bart en Dirk (de Kok)

Rossy krijgt een borrel toegediend, v.l.n.r. Ben, Bart, ikzelf, Dirk en Rossy liggend

V.l.n.r. Bart, ikzelf, Siert en Dirk

Hutmaat koksjongen Ben Buurman

Ikzelf Ron de Jong Beekhuijsen

Links Siert, rechts ikzelf, beide dekjongen met muziekje op de beting

Ikzelf in mijn jonge jaren op de Sabine River, Beaumont, Texas

Ben Buurman ter hoogte van Sao Jorge, Azoren

Matroos Steef Slotboom houdt de Clyde op koers

V.l.n.r. Ton Meijers en Rudi Angenent op het achterdek

Matroos Hans de Wit kwam ook even kijken

 

 

Einde van de reis met de CLYDE in 1964