DE KLOK VAN ARNEMUIDEN

 

Wendt het roer,

We komen thuisgevaren.

Rijk was de buit,

Maar lang en zwart de nacht.

Land in zicht!

En onze ogen staren,

Naar de kust,

Die lonkend op ons wacht.

 

Als de klok van Arnemuiden

Welkom thuis voor ons zal luiden,

Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis,

Als een schip op zee gebleven is.

(dit kan diverse malen herhaald worden)

 

Rijke zee,

Waarvan de vissers dromen,

Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind.

Wrede zee, jij hebt zoveel genomen.

In jouw schoot.

Rust menig trouwe vrind.

 

En dan weer het refrein.

 

En weer: "Wendt het roer", want het moet niet te moeilijk worden.

En dan weer het refrein.

Dit is eigenlijk alles, maar in ieder geval beter dan dat gelal van vroeger!!

Jos