Hoofdstuk 6 - M.S. Nigerstroom (1943)

 

Met dank aan Pete voor de foto

Ondanks alles wat de "Stad Haarlem" heeft meegemaakt is zij goed door den oorlog gekomen en veilig in Nederland terug gekeerd. Maar op 2 April, 1958 is het tijdens zijn sloopreis van Singapore naar Kobe, Japan gezonken in de Zuid Chinese Zee.

Na mijn verlof in London kwam ik op 28 Maart 1943 aan boord van de Nigerstroom die in de haven van Glasgow lag. Een juweeltje van een schip gebouwd in 1939 voor de Hollandse Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Ieder had zijn eigen hut en ook een prachtige gelegenheid waar je heerlijk een douche kon nemen en ook op je gemak naar de w.c. kon. Tegenover de "Stad Haarlem" waar je je moest aankleden als een eskimo, als het erg koud was, om naar de w.c. te gaan. Ook had het schip accommodatie voor 24 passagiers.

In 1943 was het lang zo gevaarlijk niet meer als in 1940,41 en 42 omdat men nu met radar enz. de u-boten tot zinken kon brengen. Ook was de "Nigerstroom' een snel motorschip en was het mogelijk om in sneller konvooi mee te varen. Maar in Mei 1943 beleefden we nog een avontuur omdat we een van de eerste schepen waren die van Gibraltar naar het Suez Kanaal doorstoomde. De krijgskansen waren gekeerd in het voordeel van de geallieerden en men kon nu het Suez Kanaal weer bereiken via de Middellandse zee. Wel in konvooi natuurlijk.
We waren in een konvooi van maar vier schepen maar we hadden een groot aantal escort schepen,
meer dan we ooit hadden gezien, en we voelden ons tamelijk veilig. Kan me niet herinneren of we
toch aangevallen werden op die reis. Maar in ieder geval kwamen we behouden aan in Port Said
en ging de reis verder zonder konvooi naar Karachi.

In September 1943 in Liverpool namen we een aantal passagiers aan boord en daar onder bevond
zich ook een dochter van Haile Selassie, de Keizer van Ethiopia. Ze had twee kinderen bij zich en
een broer. Haar man was geloof ik gesneuveld in den oorlog tegen de Italianen.
Het was een aardige vrouw en had er niets tegen om met ons af en toe een praatje te maken.
De gezagvoerder was Kapitein de Vries en dat was een fijne man. De rest van de officieren waren ook zeer gemoedelijk dus het was een plezier om daar aan boord te zijn. Ik was als lichtmatroos aangemonsterd in Glasgow, 28 Maart 1943, maar de bootsman, een zeer bekwaam zeeman had mij in het oog gehouden en voordat we uit Liverpool vertrokken monsterde ik aan als matroos. Ik was 18 jaar oud, bijna 19, en voelde dat ik nu eindelijk bij de "grote" jongens behoorde. Maar, ik had nog veel te leren
De dochter van Halie Selassie ging van boord en Port Said en we hebben zonder verdere avonturen
de reis voortgezet.

Leendert Don

captndon@bellsouth.net